Show simple item record

Files in this item

Thumbnail

Item metadata

dc.contributor.authorMarushiakova-Popova, Elena Andreevna
dc.contributor.authorPopov, Veselin
dc.date.accessioned2018-03-05T12:30:06Z
dc.date.available2018-03-05T12:30:06Z
dc.date.issued2018-01-01
dc.identifier.citationMarushiakova-Popova , E A & Popov , V 2018 , ' Пътища за никъде : Европейски политики за социално включване на ромите ' , Българска етнология / Bulgarian ethnology , vol. 2017 , no. 2 , pp. 163-189 . < http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=606020 >en
dc.identifier.issn1310-5213
dc.identifier.otherPURE: 251289025
dc.identifier.otherPURE UUID: f7ea73d1-fef7-43b4-a13e-5801e61e1973
dc.identifier.otherORCID: /0000-0001-5333-2330/work/42504532
dc.identifier.otherORCID: /0000-0002-6565-8730/work/42504533
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10023/12848
dc.description.abstractПрез последните години “ромската тема” заема все по-голямо и водещо място в публичното пространство на обединена Европа и съответно ромските политики се оказват сериозно предизвикателство на национално и европейско равнище. Преди да бъдят анализирани обаче съвременните политически дискурси за интеграцията и социалното включване на ромите, задължително е необходимо да се познават добре съществуващите до този момент държавни политики към циганите от пристигането им в Европа през Средновековието до наши дни. Тъй като огромната част от ромите продължава да живее в страните от Източна Европа, от особена важност тук са политиките в държавите, включени след Втората световна война в т.нар. “социалистически лагер”. Анализът на съществуващите основни политически дискурси към циганите/ромите (и най-вече на резултатите от тях) трябва да бъде основата, от която трябва да се изхожда при анализа на съвремените национални и европейски дискурси на ромските политики. На тази основа могат да се обяснят постиженията и неудачите на тези политики, и да се прогнозират техните разултати (или липсата на такива).
dc.format.extent27
dc.language.isound
dc.relation.ispartofБългарска етнология / Bulgarian ethnologyen
dc.rights© 2018 Publisher / the Authors. This work has been made available online in accordance with the publisher’s policies. This is the author created accepted version manuscript following peer review and as such may differ slightly from the final published version. The final published version of this work is available at http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=606020en
dc.subjectGypsies/Romaen
dc.subjectIntegrationen
dc.subjectSocialismen
dc.subjectEuropean policiesen
dc.subjectExoticisationen
dc.subjectMarginalizationen
dc.subjectSocial engineeringen
dc.subjectH Social Sciences (General)en
dc.subjectIen
dc.subject.lccH1en
dc.titleПътища за никъде : Европейски политики за социално включване на ромитеen
dc.title.alternativeThe road to nowhereEuropean policies for Roma social inclusionen
dc.typeJournal articleen
dc.description.versionPostprinten
dc.contributor.institutionUniversity of St Andrews.School of Historyen
dc.description.statusPeer revieweden
dc.date.embargoedUntil2018-03-04
dc.identifier.urlhttp://www.ceeol.com/search/article-detail?id=606020en


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record